Menu

Niedziela 29.03.2015

Dobre Praktyki

Statystyki

Ilość odwiedzin: 136263

REKRUTACJA

Po raz pierwszy rekrutacja do gimnazjum  prowadzona będzie z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru: http://nabor.pcss.pl/zamosc

Na stronie internetowej http://nabor.pcss.pl/zamosc można zapoznać się z naszą ofertą edukacyjną.

Zapraszamy do zapoznania się i odwiedzenia naszej strony. Szczegółowe informacje w dziale Rekrutacja.

Wiadomości

 • Jesteśmy Szkołą Sukcesu

   

   

   

   

   

   

  Sukces nie jest metą, do której się biegnie,  lecz nastawieniem w duchu którego, podejmuje się podróż życia

  Gimnazjum Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu otrzymało tytuł Szkoły Sukcesu przyznany przez Prezydenta Miasta Zamość Marcina Zamoyskiego, w dowód uznania osiągnięć w nauczaniu i uzyskania wysokiego wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej.

 • Nauczamy najefektywniej w Zamosciu

  rys.1 EWD w części matematyczno-przyrodniczej       

  Źródło: http://2013.ewd.edu.pl/aktualnosci/EWD-gimnazja.pdf

  Nauczamy najefektywniej w Zamosciu!

  Zespół prowadzący badania nad Edukacyjną Wartością Dodaną przy Instycie Badań Edukacyjnych, opublikował wyniki przedstawiające najnowsze wskaźniki EWD dla szkół.

 • Ubezpieczenie

  Uczniów ubezpiecza FIRMA Ubezpieczeniowa –  GOTHAER

  Wysokość składki: 27,00 zł - pierwsze dziecko z rodziny, pozostałe 50% składki

  Suma ubezpieczenia: 12.000,00 zł

  Ubezpieczenie obejmuje szatnie szkolne.

  Wpłaty u wychowawców klas do 26 września 2014 r.

 • Stypendium szkolne

  Termin składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2014/2015

  ustala się do dnia 15 września 2014 r.

  Wnioski można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta Zamość lub na naszej stronie w dziale Dla rodziców -> Stypendium

  Składanie wniosków w pokoju 106 - I piętro na terenie gimnazjum

 • Początek roku szkolnego

  Rozpoczęcie roku szkolnego
  dnia 01 września 2014 r.

  gimnazjum
  klasy I - III - o godz. 9:00

  ------------------------------------
  szkoła podstawowa
  klasy IV - VI - godz. 8:30
  klasy I-III - godz. 10:00

  ------------------------------------
  List okolicznościowy Rzecznika Praw Dziecka, Pana Marka Michalaka skierowany do uczniów:
  http://brpd.gov.pl/sites/default/files/list_2014_08_26.pdf

 • Wyprawka szkolna

  06.08.2014

  Termin składania wniosków

  o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych w roku szkolnym 2014/2015 Zarządzeniem Nr 165/2014 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 5 sierpnia 2014 r.

  ustala się do dnia 5 września 2014 r.

  Wnioski należy składać w pokoju nr 106 (I piętro na terenie gimnazjum)

 • Wykaz podręczników

  Dla zainteresowanych:

  Wykaz podręczników na nowy rok szkolny 2014/2015 w dziale Dokumenty w zakładce Wykaz podręczników :)
   

 • Informacje dla rodziców – Wakacje 2014

  Szanowni Państwo  
  Dla około 380 tys. uczniów z województwa lubelskiego 28 czerwca 2014 r. rozpoczną się wakacje, które potrwają do 31 sierpnia 2014 roku. W celu zapewnienia dzieciom i młodzieży bezpiecznego wypoczynku podjęto następujące działania: 1. Każda forma wypoczynku dla dzieci i młodzieży powinna być zgłoszona kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na miejsce siedziby organizatora. 2. Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchomiło elektroniczną bazę wypoczynku, która daje Państwu możliwość sprawdzenia następujących danych: informacji o numerach wydanych zaświadczeń, danych organizatora, liczbie uczestników oraz terminie i lokalizacji wypoczynku. Tego rodzaju rozwiązanie umożliwia przede wszystkim rodzicom - zamierzającym wysłać dzieci na obóz czy kolonie - sprawdzenie wiarygodności ich organizatora. Baza jest dostępna na stronie: wypoczynek.men.gov.pl. Po otwarciu powyższej strony należy wybrać co najmniej dwa kryteria, aby uzyskać informację (np. województwo organizatora i powiat miejsca wypoczynku). 3. W Kuratorium Oświaty w Lublinie funkcjonuje całodobowy telefon interwencyjny dotyczący wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie województwa lubelskiego: 781701533 W przypadku, gdy będziecie mieli Państwo uwagi do organizacji wypoczynku z powodu np. braku zapewnienia właściwej opieki, bądź bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży, można je zgłaszać telefonując pod niżej wymienione numery telefonów: • Kuratorium Oświaty w Lublinie tel. 815385269 (Sebastian Płonka) dla wypoczynku zorganizowanego na terenie powiatów: janowskiego, kraśnickiego, lubartowskiego, lubelskiego, łęczyńskiego, opolskiego puławskiego, ryckiego, świdnickiego oraz Miasta Lublin • Oddział Zamiejscowy w Białej Podlaskiej tel. 833420597 (Anna Maria Borowska) dla wypoczynku zorganizowanego na terenie powiatów: bialskiego, łukowskiego, parczewskiego, radzyńskiego oraz Miasta Biała Podlaska • Oddział Zamiejscowy w Chełmie tel. 82 563 19 60 wew. 27 (Barbara Wnuk)  dla wypoczynku zorganizowanego na terenie powiatów: chełmskiego, krasnostawskiego, włodawskiego oraz Miasta Chełm • Oddział Zamiejscowy w Zamościu tel. 846386936 (Anna Drawdzik) dla wypoczynku zorganizowanego na terenie powiatów: biłgorajskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego, zamojskiego oraz Miasta Zamość. Wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Lublinie i oddziałach przyjmują uwagi w godzinach urzędowania od 7.30 do 15.30 4. Kuratorium Oświaty współdziała ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi administracji rządowej i samorządowej w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w czasie ferii letnich. Kuratorium Oświaty współpracuje w szczególności z: • Policją (tel. 815354880) – kontrola stanu technicznego autokarów i pojazdów przewożących dzieci do miejsc wypoczynku, kontrola trzeźwości kierowców; • Inspekcją Transportu Drogowego ( tel. 817406971 do 73) – kontrola stanu technicznego i wyposażenia autokarów przewożących dzieci i młodzież; • Państwową Strażą Pożarną (tel. 815351220) – przekazywanie informacji na temat wypoczynku zlokalizowanego na terenie określonego powiatu, sprawdzanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w miejscach wypoczynku, prowadzenie działań edukacyjnych dzieci i młodzieży w zakresie bezpiecznego wypoczynku, prowadzenie działalności profilaktycznej w sprawie bezpieczeństwa na akwenach wodnych;
  • Państwową Inspekcją Sanitarną (tel. 815334158) – przekazywanie informacji na temat wypoczynku zlokalizowanego na terenie określonego powiatu, sprawdzanie pod względem sanitarno-epidemiologicznym obiektów i placówek wypoczynku, prowadzenie działań informacyjnych; • Inspekcją Nadzoru Budowlanego – kontrola stanu technicznego obiektów i placówek wypoczynku pod względem wymogów prawa budowlanego (zgodnie z podziałem terytorialnym).

 • Zakończenie roku szkolnego 2013/2014

  dnia 27 czerwca 2014 r.

  gimnazjum
  klasy III - godz. 8:00
  klasy I i II o godz. 8:30

  szkoła podstawowa
  klasy VI - godz. 8:00
  klasy I-V - godz. 9:00

  Uroczysta Msza św. na zakończenie roku szkolnego

  w czwartek 26 czerwca 2014 r. o godz. 9:00 w Kościele Katedralnym

Wiadomości

Kontakt

 • Gimnazjum Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów
  ul. Peowiaków 30A
  22-400 Zamość
 • 84 638 50 47 - sekretariat
  84 638 07 30 - sekretariat
  84 638 07 31 - fax
  84 638 07 32 - kadry
  84 638 07 33 - dyrektor
  84 638 07 34 - pedagog/ psycholog
  84 638 07 36 - kierownik gospodarczy
  84 638 07 37 - zastępcy dyrektora
  84 638 07 39 - gabinet logopedy
  84 638 07 42 - pielęgniarka szkolna
  84 638 07 46 - główny księgowy

Galeria zdjęć