Menu

Wiadomości

Kontakt

  • Gimnazjum Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów
    ul. Peowiaków 30A
    22-400 Zamość
  • 84 638 50 47 - sekretariat
    84 638 07 30 - sekretariat
    84 638 07 31 - fax
    84 638 07 32 - kadry
    84 638 07 33 - dyrektor
    84 638 07 34 - pedagog/ psycholog
    84 638 07 36 - kierownik gospodarczy
    84 638 07 37 - zastępcy dyrektora
    84 638 07 39 - gabinet logopedy
    84 638 07 42 - pielęgniarka szkolna
    84 638 07 46 - główny księgowy

Galeria zdjęć