Gimnazjum Nr 7 w Zamościu to najlepsza szkoła

 

Idź do treści

Zajecia_pozalekcyjne

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze


  • Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka polskiego

w klasie I gimnazjum

  • Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z języka polskiego

w klasie II gimnazjum

  • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

z języka angielskiego

  • Zajęcia rewalidacyjno - terapeutyczne
  • Zajęcia integracyjne

realizowane w ramach projektu „Bez barier”

Zajęcia rozwijające wiedzę


Zajęcia artystyczne

Zajęcia pozalekcyjne


Każdy uczeń szkoły

ma zapewnione warunki do wyrównywania szans edukacyjnych
ma możliwość rozwijania uzdolnień i zainteresowań.
może uczęszczać na koła przedmiotowe,
koło fotograficzne,
dziennikarskie,
artystyczne,
sportowe,
językowe
oraz różnego rodzaju zajęcia wspierające uczniów z trudnościami szkolnymi.Każdy uczeń potrzebujący pomocy w nauce
może uczestniczyć w zajęciach konsultacyjnych SOS prowadzonych przez nauczycieli.

Uczeń z dysfunkcjami
ma możliwość uczestniczenia w różnorodnych zajęciach rewalidacyjno - terapeutycznych.
Aby wesprzec uczniów w nauce prowadzone były we współpracy z Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji w Zamościu dwa projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Projekt „ Bez barier”
obejmował grupę uczniów niepełnosprawnych oraz ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
Głównym celem tego projektu było wspieranie rozwoju ucznia niepełnosprawnego
oraz ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu poprzez:

  • stymulowanie procesów poznawczych (mowy, myślenia i pamięci),
  • minimalizowanie dysfunkcji,
  • motywowanie do podejmowania zadań,
  • budowanie poczucia własnej wartości.


W ramach tego projektu prowadzone były zajęcia specjalistyczne przy użyciu nowoczesnych metod i form pracy dydaktyczno-rewalidacyjnej (m.in. ICT- Information Communication Technology) oraz warsztaty umiejętności społecznych z zakresu komunikacji interpersonalnej, pracy zespołowej, rozwiązywania konfliktów, autoprezentacji i zajęcia kształtujące postawy asertywne, tolerancyjne, podwyższające samoocenę.Główny celem drugiego projektu „Azymut na sukces”


było kształcenie umiejętności kluczowych z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych przez uczniów o niskich wynikach w nauce z uwzględnieniem uczniów niepełnosprawnych.


W ramach tego projektu organizowane były zajęcia pozalekcyjne z bloku matematyczno – przyrodniczego, które prowadzone były z wykorzystaniem nowoczesnych metod i form pracy dydaktycznej, w tym tablic interaktywnych. Uczniowie objęci byli wsparciem psychologiczno- pedagogicznym.Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych,
różnorodność metod i form pracy
oraz
bogata baza szkoły (komputery, projektory, tablice interaktywne, specjalistyczny sprzęt itp.)
sprawiają, że prowadzone w szkole zajęcia są atrakcyjne dla uczniów, dlatego chętnie z nich korzystają.


Każdy uczeń może wybrać zajęcia, odpowiadające jego oczekiwaniom.


Efekty pracy uczniów są widoczne m.in. przy realizacji projektów edukacyjnych i wychowawczych, przy przygotowywaniu uroczystości szkolnych, wystaw, w licznym udziale uczniów w różnorodnych konkursach lub zawodach i w osiąganiu wyższych wyników w nauce.
Powrót do treści | Wróć do menu głównego